“Bijbelsch dagboek”

Gedenk- en Verjaardagen*

Bijbelsch Dagboek

In mijn jeugd werd bij ons thuis voor en na het eten gebeden, “bidden en danken” werd dat genoemd en 1 keer per dag werd daarbij ook nog uit een Bijbels Dagboek voorgelezen. Het was geen kinderbijbel zoals wij die thuis ook hadden met plaatjes en tekeningen om een verhaal extra spannend te maken, zoals bijv. Simson die met zijn blote handen een leeuw – die hem uit vraatzucht het achterste van zijn tong had laten zien en hem daarna wilde verscheuren – zelf uit mekaar trok. Een soort Tarzan zoals ik die op Dinsdag 13 januari in actie heb gezien in de jungle vlakbij een uitloper van de Atlantische Oceaan en waarover ik mijn broer Jaap nog zou informeren; Vrijdag a.s. hoop ik hem te ontmoeten.

Donderdag, 5 februari 2009

Mijn Bijbelsch Dagboek  is geschreven door Ds. J.J.Knap, destijds Ned. Herv. Predikant te Groningen. Dominee Knap ken ik uit zijn voor een klein kind moeilijke dagoverpeinzingen die een van mijn ouders voorlas. Maar Ds. Knap kon in de dertiger jaren voor ons toch niet stuk, hij was geweldig. Hij had bij elke dag en dus ook bij de schrikkeldag (die apart stond vermeld en dus niet als 29 februari), een daverend slot ingebracht…..komt zo.

bijbelsch-dagboek

Foto via Marktplaats

Ontlading

Bij 5 februari lezen we: “Een wolk der getuigen” (Hebr.12:1-13). Ik ga niet in op de hier genoemde Bijbelteksten, ik lees liever andere blijere delen in de Bijbel en zelfs de dagtekst zoals Ds. Knap die hier tekent: hij verwijst naar de amfitheaters in het oude Griekenland, amfitheaters die Wil en ik al vele malen hebben bezocht, ook de afgelopen herfst in Delphi toen we weer eens met de eigen auto x-krasten door Griekenland. Ds. Knap attendeert ons op: wat door ’dengene’ (!) heen gaat als hij die vele tienduizenden als een wolk gezichten boven zich ziet en die zijn sportprestaties daar diep beneden stap voor stap volgt. Wat een toenemende spanning: bij de loper, bij de toeschouwers in Griekenland maar vooral  bij de jonge toehoorders bij vader en moeder thuis…Als de laatste regel is voorgelezen klinkt de allerlaatste zin: “Gedenk- en Verjaardagen”, dit  maal uit 3, later 4  kindermonden en ook dat is een wedloop, wie  begint als  eerste?

Daar was immers het wachten op..

Gedenkdagen* in 2009

Johannes Calvijn (500), Felix Mendelssohn-Bartholdy (200), Darwin (200), jaren geleden.

Verjaardagen* in 2009

Jacob Reijer Baas, kortweg Jaap, mijn oudste broer, viert vandaag zijn verjaardag: hij is geboren op 5 februari 1924, des morgens om 09.15 u. vertelde hij door de telefoon. Jaap is dus nu 85 jaar.

Ik wens hem – mede namens mijn vrouw Wil – van harte geluk met deze verjaardag en we hopen hem nog vele jaren te kunnen ontmoeten tezamen met zijn Eef met wie hij inmiddels reeds een halve eeuw + 15 maanden getrouwd is, ook voor Eef onze felicita Ties.

Uit: De Lendenen Omgord, Bijbelsch Dagboek door Ds. J.J.Knap Czn., 2e herziene druk, J.H.Kok-1919-Kampen. Het 90-jarig boek is in  ernstig verval,  het bruine kaft met gouden opdruk vertoont daarbij echter nog de sporen van de ontsmettingsprocedure die moest plaatsvinden nadat broer Jaap roodvonk had gehad.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

7 reacties op “Bijbelsch dagboek”

Reacties zijn gesloten.