Verloving Juliana en Bernard

Delfzijl 1936,
Het gonst van de geruchten, thuis,op school en op straat, je hoort ze steeds nadrukkelijker en dan worden ze bewaarheid: ‘Verloving van Prinses Juliana met Prins Bernhard zu Lippe-Biesterfeld’.

TV en Twitter bestaan niet en dus komt de bekendmaking via een plakkaat bij het Gemeentehuis alsmede extra radio- uitzendingen en exta krantenedities. Minister-President Colijn heeft zeker ook namens het ‘geheele Nederlandsche Volk’ voor de radio zijn ‘gelukwenschen’ uitgesproken. Want zo ging dat in die tijd toen een groot aantal mensen niets van het Koningshuis en nog minder van Colijn moest hebben, geheel anders dan bij ons thuis.
Als 8-jarigen verbaasden we ons over het aantal voornamen dat deze prins droeg, minstens een octaaf, terwijl mijn jongste broer Johan er 3, broer Jaap en ik slechts 2 voornamen hadden, maar ja, prins Bernhard kwam ook uit een groot land.

Verloving Juliana en Bernhard

Verloving Juliana en Bernhard

Het woord octaaf heb ik geleerd van mijn moeder die 4 jaar orgel- en daarna ruim 6 jaren pianoles heeft genoten, let wel: ‘genoten’. Daarbij had ze een hele mooie zangstem en zong ’t liefst de hele dag. Het is dus niet zo verwonderlijk dat ook haar 4 kinderen pianoles kregen, elk ruim 4 jaar; onze muziekleraar de heer Ten Hoor, reisde per trein vanuit zijn woonplaats Groningen naar de plaatsen waar zijn leerlingen, verspreid over de gelijknamige provincie, woonden.
En zo is het gekomen dat in die dagen op de piano thuis een lied kwam te staan waarvan ik de titel weliswaar ben vergeten ben maar waarvan de tekst nog haarscherp in mijn geheugen staat.  Mijn moeder kon alles spelen  op haar piano die ze op 18-jarige leeftijd van haar ouders had gekregen: Mozart, Ha”ndel, Beethoven, Strauss(en), etc. Maar ook veel liederen in andere talen, vooral Duitse; zij speelde en zong en toen wij kinderen in haar leven kwamen en opgroeiden kreeg ze 3 van de 4 altijd mee in haar muziekleven en de andere (ik) ten dele. Wat hebben wij voor WOII veel gezongen uit  ‘Erk’s Liederschatz’ uit 1898 (?). Als domineesdochter speelde ze natuurlijk ook geestelijke liederen (o.a. Johannes de Heer), en later als moeder van Zondagsschoolkinderen al onze Kerstliederen.  Jaap , zus Ludy, maar vooral Johan hadden haar muzikaliteit We hebben het min of meer allemaal meegezongen, ook met onze vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt.

Later speelden en zongen wij ook liederen uit socialistische hoek, met mate want moeder hield daar niet zo van. 

Ja,ja, wat werd er bij ons thuis veel bij de piano gezongen.

En toen kwam de verloving van het Prinselijk Paar met een toepasselijk lied (!?)

Lippe Detmold eine wunderschone Stadt
Darinnen ein Soldat
Der musz marschieren in den Krieg (2x)
Wo die Kanonen steeeeeeehn
Wo die Kanonen stehn.

Und als er in die grosze Stadt ‘rein kam
Wohl vor des Hauptmanns Haus
Der Hauptmann schaut zum Fenster aus (2x):
Mein Sohn bist Du schon da aaaa ?
Mein Sohn bist Du schon da !

Nah dann geh mal gleich zu Deinem Feldwebel hin
Un zieh’ den Graurock an
Denn Du musst marchieren in den Krieg (2x)
Wo die Kanonen ste…ee… hn
Wo die Kanonen stehn.

Dit lied moet op de radio zijn  uitgezonden, het is een prettige melodie. Wij kregen het ook thuisspeelden en zongen het.  Het formaat deed niet onder voor de muziek- leerboeken van Mozart, Ha”ndel etc. 

Afijn, plotseling was het afgelopen, niet (meer) op de radio. Werd  het van hogerhand bevolen omdat het militaristisch was, deed het afbreuk aan het imago van prins Bernhard, aan het verloofde paar?  Ik heb het nooit geweten, later  interesseerde  het me ook niet zo heel erg meer. Maar misschien – nu ik twitter en blog – hoor ik dat nog wel eens.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.